Termeni si condiții generale de utilizare a site-ului weareco.ro

Ultima modificare – 15 noiembrie 2023

 1. Informații despre site

Site-ul web weareco.ro este proprietatea Asociației Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice, cu sediul în Știrbei Vodă 119, București, România, înregistrată la Registrul Asociații și Fundații cu numărul 48/17.08.20, CUI 42953223, numit pe parcursul acestor termeni si conditii weareco.ro sau Organizatorul.

Adresa de contact: Știrbei Vodă 119, București, România

Telefon: +40 751 267 850
Email: suport[at]cnree.ro

 1. Condiții de accesare

Prin accesarea website-ului vă exprimaţi acordul de a vă supune condiţiilor şi regulilor enunţate în prezenții Termeni și Condiții.

Aceste Condiții de Utilizare pot fi modificate periodic, iar utilizarea de către dvs. a acestui website este supusă Termenilor și Condițiilor actuale la data utilizării site-ului weareco.ro. Verificați în mod regulat aceste Condiții de Utilizare, pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

 1. Utilizarea în afara României

Website-ul nu are pretenţii cu privire la caracterul oportun al utilizării conţinutului acestui site în afara României. De asemenea, Website-ul nu are pretenţii cu privire la permisivitatea de accesare a conţinutului acestui site web în afara României; accesarea se face pe responsabilitatea şi riscul utilizatorului. Utilizatorul însuşi este responsabil de respectarea legislaţiei locale.

 1. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Website-ul se supune legislaţiei României şi jurisdicţiei instanţelor române.

 1. Condiţii de utilizare

Website-ul are dreptul în orice moment să actualizeze sau să modifice condiţiile stabilite în prezentul document. Vă rugăm să vizitaţi acest site în mod regulat pentru a obţine informaţii despre condiţiile curente, aplicabile periodic.

Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice acordă permanent atenție publicării de informații pe acest site web. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile publicate aici să fie incomplete sau incorecte. Riscul utilizării informațiilor de pe acest site îi revine utilizatorului.

Informațiile de pe site sunt actualizate cu regularitate, iar eventualele modificări pot fi efectuate întotdeauna în mod direct și fără nicio notificare.

Vizitatorilor site-ului weareco.ro le este interzis să multiplice orice parte a informațiilor stocate pe acest site. Prin aceasta se înțelege inclusiv multiplicarea informațiilor sau a unei părți a acestora prin publicarea într-o rețea (informatică) electronică.

 1. Cazuri de neasumare a răspunderii

Informaţiile de pe acest site sunt furnizate numai în scop informativ şi pot fi modificate fără notificare. Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice nu dă asigurări că informaţiile de pe acest site sunt precise, complete sau actualizate.

Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice nu își asumă nicio răspundere pentru nicio daună, fie aceasta directă sau indirectă, de orice natură, cauzată sau legată în orice fel de utilizarea acestui site și/sau a informațiilor sau de imposibilitatea temporară de a consulta site-ul și/sau informațiile. În plus, Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice nu este răspunzătoare pentru daunele, directe sau indirecte, care reprezintă o urmare a utilizării informațiilor primite prin intermediul site-ului.

Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice nu răspunde pentru erori apărute datorită atacurilor informatice asupra site-ului si/sau a aplicației, erori datorate funcționării necorespunzătoare a hosting-ului sau erori aparute datorită bug-urilor, erorilor de soft sau hardware.

 1. Neasumarea răspunderii

Orice răspundere pentru trimiterile directe sau indirecte la site-uri externe („hyperlink-uri”), care nu țin de responsabilitatea autorului, este presupusă numai dacă autorul este conștient de conținut și dacă este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să împiedice utilizarea în cazul că e conținut ilegal.

Operatorul site-ului declară în mod expres că, la momentul plasării link-ului, nu a existat niciun conținut ilegal vizibil pe paginile conectate. Operatorul site-ului web nu are nicio influență asupra design-ului actual și viitor, al conținutului sau a autorului paginilor conectate. Prin urmare, el se distanțează în mod expres de tot conținutul din toate paginile conectate, care au fost modificate după plasarea link-ului.

Această declarație se aplică tuturor legăturilor și referințelor stabilite în acest site, precum și intrărilor de la terți în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții create de operatorul site-ului. Numai furnizorul site-ului care este numit este responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru orice prejudiciu care rezultă din utilizarea acestor informații furnizate în acest mod și nu de cel care se referă doar la respectiva publicare, folosind link-uri.

Operatorul site-ului web își rezervă dreptul de a modifica sau elimina conținut de pe acest site fără notificare.

 1. Bug-uri, erori în site, exploit-uri

Este interzisă exploatarea bug-urilor şi/sau a erorilor de programare. Cei care profită de asemenea erori trebuie să fie conştienţi de faptul că avantajele obţinute într-un mod necinstit vor fi eliminate din contul personal. Mai mult, în anumite circumstanţe, administratorii site-ului pot decide suspendarea permanentă sau temporară a contului.

Bug-urile, erorile şi breşele de securitate (exploit-urile) care pot conduce la generarea de avantaje și foloase necuvenite pot fi raportate prin intermediul formularului de contact. Aceasta ajută la protejarea contului.

 1. Interzicerea programelor utilitare şi a automatizării

Site-ul web poate fi accesat și utilizat doar în forma lui originală, nealterată, într-un browser obişnuit, pentru scopul în pentru care a fost creat. Folosirea programelor utilitare neautorizate, a boţilor, scripturilor şi macrourilor, precum şi a oricăror altor aplicaţii care automatizează procesele aplicației sau influenţează mecanicile contului este interzisă în mod explicit şi poate conduce la suspendarea permanentă a contului.

 1. Folosirea de proxy-uri şi servicii de anonimizare

Din motive de contabilitate, trebuie să ne asigurăm că putem asocia solicitările de colectare efectuate de un utilizator cu locaţia sa fizică. Folosirea datelor anonimizate (ex. prin proxy-uri) sau a altor metode care ascund locul de rezidenţă sau de rezidenţă uzuală a utilizatorului în timpul procedurii de solicitare de colectare este interzisă în mod expres.

 1. Scripturi / Aplicații software neautorizate

Este interzisă facilitarea obţinerii de avantaje de către contul utilizatorului sau de către un alt cont prin utilizarea unor metode/scripturi/aplicaţii software neautorizate.

 1. Criptare SSL

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi solicitările de colectare sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului, acest site folosește criptarea SSL. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http: //” în „https: //” și prin simbolul de blocare din linia browserului.

Dacă criptarea SSL este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

 1. Protecția Datelor

Vi se va solicita la un moment dat să furnizaţi informaţii de natură personală. Nu aveţi, în niciun caz, obligaţia să răspundeţi la aceste întrebări, dar dacă faceţi acest lucru vom considera că avem consimţământul dvs. de a procesa şi folosi informaţiile pe care ni le furnizaţi.

Site-ul se conformează Regulamentului general privind protecția datelor. Datele cu caracter personal care sunt comunicate nu vor fi utilizate în scopuri de marketing și nu vor fi transmise mai departe unor terțe părți, decât în cazul în care o autoritate oficială solicită acest lucru pe baza unor motive justificate, cum ar fi încălcarea unor legi.

 1. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările pe care operatorul le aplica.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

Toate datele personale obţinute de pe site-ul nostru sunt folosite exclusiv pentru a ne manifesta interesul faţă de dvs., pentru a vă trimite informaţii despre produse sau prezentarea diverselor oferte. Noi nu distribuim datele către terţi, oricare ar fi aceştia. Puteţi fi siguri că informaţiile dvs. vor fi tratate în regim de confidenţialitate, în conformitate cu legislaţia română privind protejarea datelor.

 1. Drepturile persoanei vizat

Conform legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele pe care le procesăm.

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal, care îl privesc sau nu, sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze site-ul weareco.ro prin intermediul datelor de contact publicate.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țările terțe sau organizațiile internaționale;
 • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal de la operator sau de restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automat, inclusiv a profilării, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele avute în vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze site-ul weareco.ro prin intermediul datelor de contact publicate.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contactezesite-ul weareco.ro prin intermediul datelor de contact publicate.

d) Dreptul de ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a obținere de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există altă sol pentru prelucrare.
 • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru la care este supusă controlorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate anterior și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de weareco.ro, acesta poate oricând să folosească formularul de contact al operatorului. Weareco.ro se va asigura imediat ca cererea de ștergere sa fie respectata imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice. Controlorii care prelucrează datele cu caracter personal se asigura că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copii sau replici a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze weareco.ro folosind datele de contact furnizate.

e) Dreptul la obiecţie

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții. În cazul în care weareco.ro prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată weareco.ro la prelucrarea în scopuri de marketing direct, weareco.ro nu-i va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării de către weareco.ro a unor date cu caracter personal referitoare la cercetarea științifică sau istorică sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alin. (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public. Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta weareco.ro folosind informațiile de contact de mai sus. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.

f) Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o/il afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, weareco.ro va pune în aplicare măsurile adecvate de a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, pentru a acesta să își exprime punctul de vedere și să conteste decizia.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze weareco.ro folosind datele de contact.

g) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze weareco.ro ro folosind datele de contact.

h) Dreptul la plângere

De asemenea, puteți depune o plângere direct la autoritatea de supraveghere.

 1. Cookies

Paginile de internet ale Asociației Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

De fiecare dată când vizitați site-urile Asociației Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice, veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp.

Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite.

Multe site-uri de internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browser-ul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii utile care nu vor fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browser-ul de internet utilizat, anumite funcții ale site-ului nostru nu vor putea fi utilizate în totalitate.

 1. Google Analytics

Acest site web folosește funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt salvate pe computerul dvs. și care vă permit analizarea utilizării site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea dvs. de către acest site web sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Operatorul site-ului are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a-și optimiza site-ul.

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care Google Analytics tratează datele utilizatorilor în Politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

 1. Anonimizarea IP

Am activat funcția de anonimizare IP pe acest site web. Ca urmare, adresa dvs. IP va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte ca aceasta să fie transmisă SUA. Adresa IP completă va fi trimisă numai către un server Google din SUA și va fi scurtată acolo în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a oferi operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google.

 1. Plugin pentru browser

Puteți preveni stocarea cookie-urilor setând software-ul browserului în mod corespunzător; cu toate acestea, am dori să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web pe deplin. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și să se refere la utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și să prelucreze aceste date de către Google descărcând plug-in-ul browserului disponibil sub următorul link și instalând: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 1. Google reCAPTCHA

Utilizăm „Google reCAPTCHA” (denumit în continuare „reCAPTCHA”) pe site-urile noastre web. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”).

Scopul reCAPTCHA este de a verifica dacă datele sunt introduse pe site-ul nostru web (de exemplu, într-un formular de contact) de către o persoană sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat de îndată ce vizitatorul site-ului web intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, durata șederii vizitatorului site-ului pe site sau mișcările mouse-ului efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google. Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt informați că are loc o analiză.

Prelucrarea datelor are loc pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în protejarea ofertelor sale web de spionajul automat abuziv și de SPAM.

Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA și politica de confidențialitate Google, consultați următoarele linkuri: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ și https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

 1. Google MAPS

Pe site-ul nostru folosim Google Maps/  Hărți Google (API) de la Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (“Google”).

Hărți Google este un serviciu web pentru afișarea hărților interactive pentru a furniza informații geografice Utilizarea acestui serviciu va indica, în special, localizarea utilizatorilor în momentul în care se solicită colectarea folosindu-se localizarea automată. Când vizitați oricare dintre paginile site-ului web în care sunt incorporate hărțile Google Maps, informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (cum ar fi adresa dvs. IP) sunt transmise serverelor Google din Statele Unite și stocate acolo. Acest lucru se face indiferent dacă Google oferă un cont de utilizator la care sunteți conectat sau dacă nu există un cont de utilizator. Când v-ați conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriți să fiți asociat (ă) cu profilul dvs. pe Google, va trebui să vă deconectați de la Contul dvs. Google înainte de a activa butonul “Înregistrați” pe unitatea de testare. Google stochează datele dvs. (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) ca profiluri de utilizare și le evaluează.

Potrivit art. 6 (1) (f) din GDPR, o astfel de evaluare se bazează pe interesele legitime ale Google în afișarea publicității personalizate, a cercetării de piață și / sau a designului personalizat al site-ului său. Aveți dreptul să vă opuneți formării acestor profiluri de utilizator, prin care trebuie să contactați Google pentru a vă exercita aceste drepturi. Google LLC, cu sediul în Statele Unite ale Americii, este certificată de US Shield Privacy, ceea ce asigură respectarea nivelului de protecție a datelor în UE. Dacă nu sunteți de acord cu transmiterea viitoare a datelor către Google când utilizați Google Maps, puteți dezactiva complet serviciul web Google Maps prin oprirea aplicației JavaScript din browserul dvs. În acest caz, Google Maps și afișarea hărții pe acest site nu pot fi utilizate. Termenii și condițiile Google pot fi găsiți la https://policies.google.com/terms?hl=ro.

Pentru termenii suplimentari de utilizare pentru Google Maps, accesați https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps/.

Pentru detalii privind confidențialitatea legată de utilizarea Google Maps, accesați Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

 

 1. Scopul aplicației

Obiectivele principale ale aplicației includ:

 • Majorarea cantității de deșeuri din echipamente electrice și electronice colectate în mod selectiv;
 • Încurajarea procesului de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeuri (DEEE);
 • Implementarea unui sistem de recompensare prin puncte acordate pentru fiecare DEEE colectat, puncte ce pot fi ulterior convertite în premii.

 

 1. Acordarea premiilor

Sistemul de recompensare prevede posibilitatea schimbului punctelor acumulate în premii variate. Este important de menționat că aceste premii vor fi acordate în funcție de disponibilitatea lor în stoc. 

Weareco.ro nu poate fi tras la raspundere pentru eventualele lipsuri de stoc ale premiilor, deoarece nu este posibil să prevadă numărul de persoane care vor acumula suficiente puncte pentru a obține un anumit premiu.

În niciun moment nu se oferă opțiunea de a primi recompense în bani în schimbul punctelor acumulate sau al premiilor.

 

 1. Adunarea punctelor în cont

Pentru a asigura corectitudinea atribuirii punctelor, utilizatorii sunt îndemnați să utilizeze aceeași adresă de email la fiecare solicitare de preluare a deșeurilor DEEE. Utilizatorii au, de asemenea, posibilitatea de a verifica în orice moment punctele acumulate în contul lor personal.

În cazul unor neconcordanțe între cantitatea de deșeuri predate și punctele disponibile în cont, utilizatorii sunt încurajați să contacteze organizatorul prin email pentru clarificări.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de către utilizatori nu atrage răspunderea weareco.ro. Astfel, weareco.ro nu are nici un fel de obligație de acordare a premiilor în cazul furnizarii unor date eronate (adresa de email sau adresa de colectare, de exemplu) care au condus la imposibilitatea identificarii beneficiarului premiilor.

 

 1. Întreruperea sau încetarea sistemului de recompensare

Sistemul de recompensare va putea fi întrerupt pentru durate determinate și/sau va putea înceta în caz de forță majoră, așa cum este aceasta definită de lege și/sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. În această situație, Organizatorul va anunța participanții, prin afișare pe site-ului weareco.ro, cu cel putin 2 (două) zile lucrătoare înaintea începerii/întreruperii sistemului de recompensare.

 

 1. Clause diverse

Participarea la acest sistemul de recompensare implică acceptarea de către participanți a prezenților Termeni și condiții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezenții Termeni și condiții, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi puse la dispoziția publicului prin afișare pe site-ului weareco.ro. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. Participarea la acest sistem de recompense implică obligativitatea utilizatorilor de a respecta integral prevederile prezenților Termeni și condiții și ale legislației aplicabile.

 

Organizator,

Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice

Fii Eco - Solicită preluare deșeuri electronice

Adună puncte și revendică premiul dorit. Consultă lista de premii.

Colectarea de la domiciliu se face în baza unei comenzi de minim 30 kg.

Deșeuri electronice

  Selectează tip persoană

  Adaugă datele de contact

  Selectează produse pentru reciclare

  Denumire produs
  Puncte
  Greutate medie
  Nr. bucăți
  Aparate frigorifice (mari)
  Puncte
  30
  Greutate medie
  50 KG
  Nr. buc.
  Mașini de spălat
  Puncte
  40
  Greutate medie
  60 KG
  Nr. buc.
  Aragaz / Cuptor electric
  Puncte
  30
  Greutate medie
  30 KG
  Nr. buc.
  Aparat aer condiționat (COMPLET)
  Puncte
  30
  Greutate medie
  33 KG
  Nr. buc.
  Centrală termică
  Puncte
  20
  Greutate medie
  33 KG
  Nr. buc.
  Boiler
  Puncte
  20
  Greutate medie
  20 KG
  Nr. buc.
  Cuptor microunde
  Puncte
  10
  Greutate medie
  12 KG
  Nr. buc.
  Radiatoare electrice
  Puncte
  10
  Greutate medie
  14 KG
  Nr. buc.
  Televizor CRT
  Puncte
  20
  Greutate medie
  22 KG
  Nr. buc.
  Televizor LCD
  Puncte
  20
  Greutate medie
  13 KG
  Nr. buc.
  Monitoare
  Puncte
  20
  Greutate medie
  10 KG
  Nr. buc.
  Imprimantă / Fax
  Puncte
  10
  Greutate medie
  8 KG
  Nr. buc.
  Copiator / Fotocopiator
  Puncte
  10
  Greutate medie
  30 KG
  Nr. buc.
  Unitate calculator
  Puncte
  20
  Greutate medie
  8 KG
  Nr. buc.
  Laptop
  Puncte
  20
  Greutate medie
  3 KG
  Nr. buc.
  Aparate casnice
  Puncte
  10
  Greutate medie
  2 KG
  Nr. buc.
  Aspirator
  Puncte
  10
  Greutate medie
  5 KG
  Nr. buc.

  Alte deșeuri electrice / Specificații

  Solicitarea a fost transmisă cu succes

  În cel mai scurt timp un operator va prelua comanda dvs. și vă va contacta pentru confirmare.

  Mulțumim!

  WeArEco Logo
  Plic
  Semn reciclare pe un câmp verde

  Bine ai venit!

  Introduceți adresa de email pentru a vedea istoricul dumneavoastră de comenzi